Распоред звоњења

 

Ритам радног дана школе - динамика током школске године

Школа је отворена од 6-22 сата сваког радног дана, суботом од 8-20 часова и недељом од 14-20 часова.

 
 
ПРВА СМЕНА ЗА МЛАЂЕ УЧЕНИКЕ   ПРВА СМЕНА ЗА СТАРИЈЕ УЧЕНИКЕ
час улаз од до   час улаз од до
1. 7.50 8.00 8.45   1. 7.35 7.45 8.30
2.   8.50 9.35   2.   8.35 9.20
3. 9.50 9.55 10.40   3. 9.35 9.40 10.25
4.   10.45 11.30   4.   10.30 11.15
5.   11.35 12.20   5.   11.20 12.05
6.   12.25 13.10   6.   12.10 12.55
          7.   13.00 13.45
         
           
           
ДРУГА СМЕНА ЗА МЛАЂЕ УЧЕНИКЕ   ДРУГА СМЕНА ЗА СТАРИЈЕ УЧЕНИКЕ
час улаз од до   час улаз од до
1. 13.50 14.00 14.45   1. 13.20 13.30 14.15
2.   14.50 15.35   2.   14.20 15.05
3. 15.50 15.55 16.40   3. 15.20 15.25 16.10
4.   16.45 17.30   4.   16.15 17.00
5.   17.35 18.20   5.   17.05 17.50
6.   18.25 19.10   6.   17.55 18.40
          7.   18.45 19.30
         
 
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |