САРАДЊA СА РОДИТЕЉИМА

 
« назад
САРАДЊA СА РОДИТЕЉИМА IV-1
Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити пре свега партнерски.
Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних актера у школи. Да би се избегла декоративна функција родитеља у тој сарадњи, а будући да је један број родитеља изјавио да би желели да партиципирају у различитим аспектима васпитно - образовног процеса, па и у самој настави, родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни процес на више различитих начина, и то као:
  • асистенти у настави,
  • сарадници и асистенти у реализацији програма секција,
  • едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти
Једна од планираних активности Тима за сарадњу са родитељима је и професионална сарадња са циљем укључивања родитеља у наставни процес.
Дана 22.3.2017.године час Природе и друштва у одељењу IV-1 je одржала мајка Саре и Димитрија Мијатовића, Ана Мијатовић, професор историје.
На том часу је обрађена наставна јединица "Србија у време Немањића". Ученици су били веома активни на часу и у току обраде нових садржаја показали су велико интересовање за историју и упознавање прошлости нашег народа. На постављена питања су добили прецизне одговоре и сазнали много више него што је предвиђено планом за четврти разред.
Весна Стевановић
 

Радионица са родитељима 4/2
У четвртак, 6.4.2017.године, одржана је радионица у којој су ученици и родитељи учествовали у активностима које су биле организоване. У оквиру пет група, заједно са децом родитељи су осмислили и правили радове на тему предстојећег Ускрса.
У току рада ученици и родитељи су испољили креативност и маштовитост..
Направљени радови биће изложени и продавани на вашару који ће бити организован у нашој школи.
Одељењски старешина 4/2
Маријана Мирашевић
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |