Професионална оријентација – занимања

 
« назад
Родитељи 2/2 у професионалној оријентацији
13.01.2017.год. на двочасу света око нас, обрађена је наставна јединица "Занимања". Час је започео песмом Боре Ђорђевића "Пекар, лекар, апотекар". Након тога, родитељи ученика (који су били присутни у улози 10 предавача) описивали су своја занимања (назив, шта подразмева њихов посао, алат или прибор који користе у раду, коју је школу потребно завршити, зашто су се определили за то занимање...). Свако је истакао чији је родитељ. Родитељи су у представљању свог занимања били јасни, конкретни, детаљни и занимљиви, а излагања су прилагодили узрасту ученика. Ученици су веома активно слушали излагања о следећим занимањима: трговац, оружар, пчелар, програмер, угоститељ, фризер, возач, полицајац, аутомеханичар и учитељица.
Након излагања родитеља , ученици су поставили мноштво веома конкретних и оригиналних питања сваком предавачу. Било је више него занимљивих питања: угоститељу "Како реагујете када је гост незадовољан?", полицајцу "Да ли је лако ухватити лопова?", оружару "Од којих делова се састоји пушка?", фризеру "Шта радите када Вам траже фризуру, коју не знате да направите?", пчелару "Колико пута су Вас ујеле пчеле", аутомеханичару "Колико дневно зарађујете?", трговцу "Како излазите на крај са тврдоглавим купцима?"...
Добит за родитеље: неговање међусобног поверења, ближе упознавање, искуство предавача ученицима, јачање комункацијских вештина.
На часу је родитељ, који је по занимању фризер, демонстрирао своје занимање, тако што је урадио фризуре једном ученику и ученици.
Добит за ученике: стицање знања о различитим занимањима на неуобичајени начин, задовољство учешћа њихових родитеља у настави, развијање истраживачког духа, радозналости, повезивање обрађеног садржаја са свакодневним животом, неговање поштовања, професионална оријентација.
Час је био више него успешан, на задовољство свих учесника. Учитељица Зорица Поповић је била презадовољна сарадњом са родитељима. Сви учесници су били презадовољни часом, а највише ученици, који су родитељима предавачима уручили захвалнице за допринос у настави.
Наставници, који су присуствовали часу, изнели су након часа више него позитивне утиске.
Овим часом родитељи ученика су укључени у живот школе, јача се сарадња породице и школе, родитељи су партнери у настави, негује се и јача поверење између наставника и родитеља, као и између самих родитеља.

Професионална оријентација – занимање НОВИНАР
(родитељ – предавач)
20.01.2017.год. на часу слободних активности, обрађена је наставна јединица "Новине – штампани медиј". Гост у улози предавача је био отац ученице Горан Аврамовић, по занимању новинар.
Час је почео асоцијацијом на новине (браинсторминг). Након тога родитељ се представио ученицима, именом и презименом и шта је по занимању. Кроз презентације, усмено излагање и дискусију, презентовао је ученицима следеће:
појам и историју новинарства и новина као штампаног медија, врсте новина, врсте садржаја у новинама, појам вести и које елементе садржи, шта користи новинар у свом раду, коју је школу потребно завршити, како изгледа један радни дан новинара...
Родитељ је у представљању свог занимања био јасан, детаљан и занимљив, а излагање је прилагодио узрасту ученика. Ученици су веома активно слушали излагање, укључујући се у сваком сегменту часа. У једном делу часа имали су прилику да прелиставају више врста новина.
Након излагања родитеља , ученици су поставили мноштво веома конкретних и оригиналних питања предавачу.
Ученицима је најзанимљивији део часа био, када су уз детаљно упутство и помоћ новинара, сами били у улози састављања и писања вести, на већ припремљеном материјалу.
Добит за ученике: стицање знања о занимању новинар и новина као штампаног медија, задовољство родитеља у настави, развијање истраживачког духа, радозналости, повезивање обрађеног садржаја са свакодневним животом, неговање поштовања, професионална оријентација.
Учитељица Зорица Поповић је на часу била: организатор, мотиватор, координатор.
Час је био више него успешан, на задовољство свих учесника. Сви учесници су били презадовољни часом, а највише ученица, чији је родитељ био гост на часу. Новинару је на крају часа уручена захвалница за допринос у настави.
Наставница, која је присуствовала часу, изнела је након часа више него позитивне утиске.
Овим часом родитељ ученика је укључен у живот школе, јача се сарадња породице и школе, родитељи су партнери у настави, негује се и јача поверење између наставника и родитеља, као и између самих родитеља.
 
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |