Тематски родитељски састанак – Вршњачко насиље

 
« назад
Тематски родитељски састанак – Вршњачко насиље
6.04.2017.год. учитељица Весна Стевановић одржала је тематски родитељски састанак са дечацима и њиховим мајкама на тему вршњачког насиља.
Радионица је била веома конструктивна. Вођени су отворени разговори о понашању ученика и о вршњачким проблемима. Родитељском састанку је пртходио разговор са ученицима о свакодневним играма ученика за време одмора. Дошла сам до сазнања да ученици играју игре у којима може да дође до физичког повређивања, а и до сазнања да поједини ученици трпе психичко и физичко насиље. Родитељима сам прочитала изјаве ученика о понашању вршњака, о међусобним односима у одељењу, као и предлоге ученика за заустављање таквих односа.
Нагласила сам и негативан утицај мобилних телефона, тачније игрица. Родитељи су се сложили са мном да је неопходно више разговарати са децом о томе шта раде у школи за време одмора, како и са ким се друже…
Подржали су ме у томе да треба примењивати васпитно-дисциплинске мере у случају лакших и тежих повреда правилника. Закључено је да је овај родитељски састанак био веома користан за све присутне.
Договорено је да до краја школске године буде још оваквих разговора, а у циљу побољшања другарства, толеранције, критичности и самокритичности, а све ће то допринети бољој дисциплини ученика.
На крају сам замолила родитеље да убудуће и сами иницирају овакве састанке.

Тематски родитељски састанак
"Вршњачко насиље"
Дана, 31.05.2017.год. учитељица Зорица Поповић одржала је са родитељима свог одељења (2/2) тематски родитељски састанак, на тему вршњачког насиља.
Циљ активности: Препознавање и идентификација вршњачког насиља, као и рад на превенцији.
Родитељи ученика су упознати са законском регулативом, конструктивно решавали васпитне ситуације са различитим облицима насиља, разговарали о начинима ненасилне комуникације, упознали се са васпитним стиловима, препознавали и идентификовали вршњачко насиље, давали предлоге како радити на превенцији вршњачког насиља. Рад је био радионичарски, тимски.
Одгледали су филм "Зауставимо насиље", након чега је следила конструктивна дискусија.
Добит оваквог вида сарадње је вишеструка: Упознавање родитеља са законском регулативом и васпитним стиловима; идентификовање различитих облика насиља и мера интервенције; рад на превенцији насиља; решавање васпитних ситуација; неговање поверења између наставника и родитеља, као и између самих родитеља; укључивање родитеља у живот школе; јачање сарадње породице и школе.
Расположење и утисци родитеља показују да су презадовољни тематским родитељским састанком. Били су веома отворени, конструктивни и сарадљиви. Предложили су да наставимо са оваквим видом сарадње породице и школе. Родитељски састанак је реализован више него успешно.
 
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |