Распоред писмених задатака и контролних вежби за школску 2016/2017. годину

 
предметна  настава
* ПЗ - Писмени задатак
* КВ - Контролна вежба
Месец Радна недеља Р    а    з    р    е    д
V VI VII VIII
ПЗ КВ ПЗ КВ ПЗ КВ ПЗ КВ
IX
1.
               
 
2.
         
ср-7/2
ср-7/4
   
 
3.
 
ср-5/1
ср-5/3
ср-5/4
 
ср-6/2
 
ср-7/1
мат-7/3
мат-7/4
 
ср-8/1
 
4.
     
мат-6/1
мат-6/2
мат-6/3
мат-6/4
 
мат-7/1
мат-7/2
 
мат-8/1
мат-8/2
мат-8/3
 
5.
 
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
 
геo-6/1
геo-6/2
 
мат-7/3
мат-7/4
 
физ-8/1
физ-8/2
физ-8/3
X
6.
     
геo-6/3
геo-6/4
   
ср-8/1
ср-8/2
ср-8/3
мат-8/1
мат-8/2
физ-8/2
мат-8/3
 
7.
ср-5/1
ср-5/2
ср-5/3
ср-5/4
мат-5/1
мат-5/2
ен-5/2
мат-5/3
мат-5/4
ср-6/1
ср-6/2
ср-6/3
ср-6/4
мат-6/1
ен-6/1
мат-6/2
ен-6/3
мат-6/4
ср-7/1
ср-7/2
ср-7/3
ср-7/4
физ-7/1
физ-7/2
геo-7/2
ен-7/4
 
хем-8/1
хем-8/3
 
8.
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
 
мат-6/1
мат-6/2
мат-6/3
мат-6/4
ср-6/2
мат-6/3
физ-6/3
физ-6/4
 
ср-7/1
мат-7/1
ср-7/2
мат-7/2
ср-7/4
мат-8/1
мат-8/2
мат-8/3
геo-8/1
хем-8/2
геo-8/2
геo-8/3
тио-8/3
 
9.
 
ср-5/1
ср-5/2
ср-5/3
ср-5/4
 
физ-6/1
фр-6/1
фр-6/2
фр-6/3
фр-6/4
мат-7/1
мат-7/2
   
тио-8/1
тио-8/2
 
10.
         
хем-7/2
хем-7/4
 
ср-8/1
XI
10.
       
мат-7/3
мат-7/4
хем-7/1
хем-7/3
 
мат-8/1
ср-8/2
мат-8/2
мат-8/3
 
11.
 
фр-5/4
 
мат-6/1
мат-6/2
ен-5/2
мат-6/4
 
ср-7/2
мат-7/3
мат-7/4
 
хем-8/3
 
12.
 
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
 
ен-6/1
мат-6/3
ен-6/3
 
мат-7/1
мат-7/2
ен-7/4
 
хем-8/1
хем-8/2
 
13.
     
ср-6/2
фр-7/1
фр-7/4
геo-7/1
физ-7/2
мат-7/3
геo-7/3
геo-7/4
 
геo-8/1
геo-8/2
геo-8/3
 
14.
   
фр-6/1
фр-6/2
фр-6/3
фр-6/4
 
фр-7/2
фр-7/3
 
фр-8/1
фр-8/2
мат-8/1
мат-8/2
мат-8/3
XII
14.
     
геo-6/1
геo-6/2
геo-6/3
 
мат-7/4
   
 
15.
ср-5/1
ср-5/3
ср-5/4
 
ср-6/2
ср-6/3
ср-6/4
физ-6/1
мат-6/3
физ-6/3
физ-6/4
ен-7/3
ен-7/4
ср-7/1
мат-7/1
мат-7/2
мат-7/3
ср-7/4
мат-8/1
мат-8/2
ен-8/2
мат-8/3
хем-8/3
 
16.
мат-5/1
ен-5/1
мат-5/2
мат-5/3
ен-5/4
ср-5/2
мат-6/1
мат-6/2
мат-6/3
мат-6/4
 
мат-7/1
мат-7/2
мат-7/3
мат-7/4
 
ен-8/1
хем-8/1
 
17.
ср-5/2
ен-5/2
ен-5/3
мат-5/4
ср-5/1
мат-5/1
мат-5/2
ср-5/3
мат-5/3
ср-5/4
мат-5/4
ен-6/1
ен-6/2
ен-6/3
ен-6/4
ср-6/2
ен-7/2
хем-7/3
   
 
18.
               
I
19.
 
ср-5/1
ср-5/2
ср-5/3
ср-5/4
 
физ-6/3
физ-6/4
ср-7/1
ср-7/2
ср-7/3
ср-7/4
 
ср-8/1
ср-8/2
ср-8/3
 
 
20.
 
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
 
мат-6/1
ср-6/2
мат-6/2
мат-6/4
       
 
21.
         
ср-7/1
ср-7/2
ср-7/4
 
ср-8/1
ср-8/2
II
22.
               
 
23.
     
ср-6/2
     
хем-8/1
хем-8/3
 
24.
     
мат-6/4
       
III
24.
     
мат-6/1
       
 
25.
 
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
ср-6/3
 
ср-7/1
ср-7/2
ср-7/3
ср-7/4
мат-7/2
ср-8/1
ср-8/2
ср-8/3
 
 
26.
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
 
мат-6/1
мат-6/2
мат-6/3
мат-6/4
   
ср-7/1
ср-7/2
ср-7/4
   
 
27.
ср-5/1
ср-5/2
ср-5/3
ср-5/4
ср-5/2
ср-6/2
ср-6/4
 
мат-7/1
мат-7/2
   
ср-8/1
ср-8/2
 
28.
 
ср-5/1
ср-5/2
ср-5/3
ср-5/4
         
хем-8/1
хем-8/2
хем-8/3
IV
29.
     
мат-6/1
мат-6/4
       
 
30.
     
физ-6/3
физ-6/4
       
 
31.
 
ср-5/1
мат-5/1
ср-5/2
мат-5/2
ср-5/3
мат-5/3
ср-5/4
мат-5/4
     
ср-7/1
ср-7/2
мат-7/2
ср-7/4
 
ср-8/1
ср-8/2
 
32.
фр-5/1
фр-5/2
фр-5/3
фр-5/4
 
фр-6/1
фр-6/2
фр-6/3
фр-6/4
мат-6/1
ср-6/2
   
фр-8/1
 
V
33.
     
ен-6/2
фр-7/1
фр-7/2
фр-7/3
фр-7/4
 
ср-8/1
ср-8/2
фр-8/2
ср-8/3
 
 
34.
   
ен-6/1
ен-6/3
 
ср-7/1
ср-7/2
ср-7/3
ср-7/4
     
 
35.
ен-5/2
ен-5/3
ен-5/4
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
ср-6/3
ен-6/4
физ-6/3
физ-6/4
ен-7/2
ен-7/4
мат-7/2
   
 
36.
ср-5/1
ср-5/2
ср-5/3
ср-5/4
 
мат-6/1
ср-6/2
мат-6/3
ср-6/4
 
мат-7/1
мат-7/2
   
ср-8/1
ср-8/2
 
37.
мат-5/1
мат-5/2
мат-5/3
мат-5/4
       
ср-7/4
   
VI
37.
ср-5/2
 
мат-6/1
мат-6/4
 
ср-7/1
ср-7/2
   
 
38.
 
ср-5/1
мат-5/1
мат-5/2
ср-5/3
мат-5/3
ср-5/4
мат-5/4
 
ср-6/2
       
 
39.
               
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |