Наставни планови

 
 
МЛАЂИ РАЗРЕДИ
  Разред: Први Други Трећи Четврти
Р.бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180
2. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72
4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -
5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72
6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72
7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108
  УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720
 
Р.бр. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Лепо писање 1 36 - - - - - -
3. Руке у тесту 1 36 1 36 1 36 1 36
4. Народна традиција 1 36 1 36 1 36 1 36
5. Од играчке до рачунара 1 36 1 36 1 36 1 36
6. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36
  УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36
  УКУПНО: А + Б 21 756 22 792 22 792 22 792

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
  Разред: Пети Шести Седми Осми
Р.бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136
2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68
3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34
4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34
5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68
6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
7. Физика - - 2 72 2 72 2 68
8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
10. Хемија - - - - 2 72 2 68
11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68
11. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 - - - -
12. Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68
  УКУПНО: А 24 864 25 900 26 936 26 884
 
Р.бр. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34
2. Други страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68
3. Физичко васпитање - изабрани спорт - - - - 1 36 1 34
  УКУПНО: Б 3 108 3 108 4 144 4 136
  УКУПНО: А + Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020
 
Р.бр. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Чувари природе - - - - 1 36 1 34
2. Свакодневни живот у прошлости - - - - 1 36 1 34
3. Цртање, сликање и вајање - - - - 1 36 1 34
4. Хор и оркестар - - - - 1 36 1 34
5. Информатика и рачунарство - - - - 1 36 1 34
  УКУПНО: В - - - - 1 36 1 34
  УКУПНО: А + Б + В 27 972 28 1008 31 1116 31 1054
 
Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 27 972 28 1008
2. Допунска настава 1 36 1 36
3. Додатни рад 1 36 1 36
 
Ред. број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
1. Обавезне ваннаставне активности        
  Час одељењског старешине 1 36 1 36
  Физичке активности 1,5 54 1,5 54
  Хор/Оркестар* 1 - 2 36 - 72 1 - 2 36 - 72
2. Слободне активности        
  Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1 - 2 36 - 72 1 - 2 36 - 72
  Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње
 
* Обавезан је за све ученике који су се определили за певање у хору, а прошли су проверу музичких способности.
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |