- 5 -
Ученичке организације
Ученичке организације су носиоци разноврсних програма и активности у школи. У свој рад укључују један број или све ученике приликом извођења појединих: радних, хуманитарних и других акција и манифестација. Од друштвених организација у школи ће радити:
  • Подмладак Црвеног крста
  • Ученички парламент
Подмладак Црвеног крста
Програм Подмлатка и омладине, односно рад са децом и младима у Црвеном крсту Србије реализује се од давне 1925. године. Овај програм обухвата рад са децом до 15 година односно са младима узраста од 15 до 28 година старости и базира се на мотивацији младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад, дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст, развијање здравих стилова живота код младих, промоције хуманих вредности и значаја хуманитарног рада, развијање и унапређење различитих вештина, способности и креативности.
План рада подружнице подмлатка Црвеног крста
Септембар
Прикупљање годишње чланарине Црвеног крста од свих ученика у износу од 50 динара; Спровођење активности у вези са акцијом "Заштитимо децу у саобраћају"; Обележавање "Недеље солидарности", 14-21. септембар; "Светски дан срца", 29.септембар; - Евидентирање-социјално угрожених ученика за бесплатну ужину; Укључивање ученика у хуманитарно-рекреативну акцију "За срећније детињство; Црвеном крсту доставити извештај о раду Подружнице Подмлатка Црвеног крста за протеклу школску годину
Октобар
Обележавање "Дечје недеље"; Организовање здравствено-васпитног предавања на тему "Деформација кичменог стуба и стопала"; Спровођење акције "Солидарност на делу"; Почетак организације курсева из Основа хигијене
Новембар
Предавања-радионице на тему "Срећан наркоман не постоји"; Укључивање чланова Подмлатка у израду новогодишње честитке Црвеног крста
Децембар
Обележавање 1. децембра-Међународни дан борбе против AIDS-a; Предавање на тему "Улога родитеља у превенцији наркоманије"; Акција "Један пакетић много љубави"; Припреме за организовање школског квиз такмичења "Шта знаш о Црвеном крсту"
Јануар
Урадити пано са материјалом о полугодишњој активности Подружнице Подмлатка Црвеног крста; Обогатити фонд школске библиотеке са неколико нових здравствених брошура, часописа или књига; Обележити 31. јануар-Национални дан борбе против пушења
Фебруар
Здравствено-васпитно предавање на тему "Утицај пушења на здравље младих"; Почетак организације курсева прве помоћи за ученике четвртог разреда; Школско квиз такмичење на тему "Шта знаш о Црвеном крсту" и пријава екипе за полуфинално такмичење
Март
Обележавање 24. марта-Светског дана борбе против туберкулозе; Школско такмичење из прве помоћи и пријава победничке екипе за градско такмичење; Почети са пролећним сређивањем школске средине; Здравствено-васпитна предавања на тему "Психофизичке промене у пубертету"
Април
Здравственим предавањем обележити 7. април-Светски дан здравља; Здравствено-васпитна предавања на тему "Алкохолизам и млади"; Обезбедити учешће првопласиране екипе са школског такмичења на полуфинлном такмичењу "Шта знаш о Црвеном крсту"
Мај
Активно се укључити у спровођење активности поводом "Недеље Црвеног крста"; Пријем ученика првог разреда у Подмладак Црвеног крста на Међународни дан Црвеног крста; Обезбедити учешће првопласиране екипе IV разреда са школског такмичења из прве помоћи на градско такмичење; Здравствено-васпитно предавање на тему "Заштитимо зубе од каријеса", у оквиру "Недеље заштите зуба"; Укључити се у финално квиз такмичење "Шта знаш о Црвеном крсту"
Јун
Од 1. до 14. јуна спровести акцију солидарности "Друг-другу"; Предложити Црвеном крсту ученика који ће у току лета отићи на опоравак - летовање; Анализа рада Подружнице Подмлатка Црвеног крста у шк.2017/2018.год.
 
 
Садржај