- 1 -
Основна школа "Мома Станојловић"
 
Материјално – технички и просторни услови рада
Данас се школа налази у центру насеља Палилуле. У непосредном окружењу од 500 до 1000 метара налази се више значајних објеката: обданиште "Цицибан", Дом и касарна ВС, Музичка школа, Прва крагујевачка гимназија, Музеј града Крагујевца и фабрика аутомобила «Фијат». Са горње стране школе налазе се стамбена насеља, док са доње стране школе преовлађују старе породичне куће са тенденцијом изградње стамбених зграда. Школа се налази поред магистралног пута Крагујевац-Краљево, а како се аутобуско стајалиште налази до школе, доступна је и ученицима из Корићана који користе градски превоз. Школска зграда спада међу најстарије објекте у граду, а 2016. године су кроз пројекат Енергетска ефикасност у јавним зградама уложена значајна средства у реновирање и адаптацију објекта.
Васпитно-образовни рад школа организује у три објекта у истом школском дворишту.
  • Површина школске зграде је 3053 м2 (по ученику 6,8 м2).
  • Површина фискултурне сале износи 614 м2.
Стање школског простора и опремљености је хетерогено у погледу квалитета, а исто тако и у погледу снабдевености училима. Пошто је главна школска зграда саграђена давне 1903. године, а касније дограђивана, она је просторно тесна за озбиљније захтеве у модернизацији наставе. Као таква, школа не располаже салом за културно–просветни рад, а нема ни просторију за пројекције. Учионички простор и кабинети су довољни да се у њима нормално одвија обавезни део наставе, али не и друге активности ученика.
Школа располаже углавном општим наставним средствима, а и неким савременијим за поједине предмете, што још увек не одговара захтевима норматива наставних средстава и опремљености специјализованих учионица за поједине предмете. Расположива наставна средства разврстана су по кабинетима и специјализованим учионицама.
Школа располаже углавном буџетским средствима. Ова средства се максимално рационално користе у складу са приоритетним потребама школе. Финансијски планови који се тромесечно упућују локалној самоуправи, покрајини и републици, не реализују се јер школа ни на који начин не добија гаранције да ће бити обезбеђена средства за планиране ставке.
Објекти за образовно-васпитни рад
За извођење васпитно-образовног рада школа располаже следећим објектима:
Кабинети за информатику, ликовну и музичку културу и биологију, специјализована учионица ѕа физику и хемију, учионице за разредну и предметну наставу, учионице за целодневну наставу, летња учионица са двориштем за целодневну наставу, радионица за ТО, фискултурна сала, библиотека, медијатека, канцеларије, кухиња са трпезаријом, просторија за помоћне раднике, радионица – магацин, архива, санитарни простор, отворени спортски терени за кошарку и фудбал.
Наставна средства
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима (књиге, радни материјали, аудио-визуелна средства, компјутери,...) која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима. Сви рачунари у школи прикључени су на интернет; у свим учионицама, боравку и школском дворишту доступан је одличан WiFi сигнал.
Материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјално-техничких ресурса. Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе технологије.
 
 
Садржај