Колектив

 
 
Директор
Рајица Ковачевић
 
Стручни сарадници
Рада Марић - педагог
Ивана Симић - педагог
Невена Степановић - психолог
Ксенија Пешикан - библиотекар
Марко Миловановић - библиотекар
Љиљана Мирић - библиотекар
 
 
Административно-рачуноводствена служба
Споменка Бошковић - секретар
Јелена Димитријевић - рачунополагач
Маја Крунић - благајник

Наставно особље
Стручна већа за разредну наставу
 
Први разред
I/1 - Миљана Милојевић
I/2 - Татјана Мирић
I/3 - Живка Кашиковић - целодневна настава
I/3 - Јованка Малиш - целодневна настава
I/4 - Кристина Бешевић - целодневна настава
I/4 - Лепосава Трбић - целодневна настава
 
Трећи разред
III/1 - Јелена Милојевић
III/2 - Зорица Јеленковић
III/3 - Снежана Тодоровић
III/4 - Аница Филиповић
 
 
Други разред
II/1 - Весна Стевановић
II/2 - Невенка Луковић
II/3 - Весна Павловић - целодневна настава
II/3 - Марија Стевановић - (председник већа)
II/4 - Маријана Мирашевић - целодневна настава
II/4 -Милена Миљковић - целодневна настава
 
Четврти разред
IV/1 - Ирена Антић
IV/2 - Зорица Поповић
IV/3 - Јелена Глишић
IV/4 - Гордана Пантић
 
Стручна већа за предметну наставу
 
Стручно веће за област српског језика, историје и географије
Маја Конатар - српски језик
Данијела Мијовић - српски језик
Драган Крстић - српски језик
Иван Марковић - српски језик
Дубравка Думбеловић - историја
Милена Шорић - историја
Соња Давинић - географија
Небојша Малиш - географија
Нена Борисављевић (председник већа)- географија
 
Стручно веће за област страног језика и грађанског васпитања
Марко Миловановић - енглески језик
Слађана Блажић - енглески језик
Ксенија Пешикан - енглески језик
Милена Панић - енглески језик
Мирјана Јаковљевић (председник већа) - француски језик
Ива Вујадиновић - француски језик
Мирјана Маринковић - немачки језик
Марија Милетић - немачки језик
 
Стручно веће за природне науке
Драгана Туцаковић (председник већа) - физика
Весна Урошевић- физика
Радојка Илић - биологија
Љиљана Матић - биологија
Смиља Милојевић - хемија
Весна Николић - хемија
 
 
Стручно веће за област физичког и здравственог васпитања, технике и технологије, музичке и ликовне културе и верске наставе
Бојан Ранковић - ликовна култура
Оливера Максимовић - музичка култура
Ивана Лазаревић - физичко и здравствено васпитање
Војислав Максимовић - физичко и здравствено васпитање
Дејан Кашиковић (председник већа) - физичко и здравствено васпитање
Љиљана Чанчаревић - техника и технологија
Снежана Мандић - техника и технологија
Ана Зечевић - верска наука
 
Стручно веће за област математике и информатике
Зорица Станковић - математика
Мирјана Вранић-Анђелковић - математика
Јелена Живанић (председник већа) - математика
Данијела Милутиновић - математика
Анђелија Миловановић - математика
Биљана Каралазић - информатика и рачунарство
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Директор, председници већа, координатори стручних актива/тимова и стручни сарадници
 

Помоћно и техничко особље
 
Слободан Љубисављевић - домар
Гордана Максимовић - помоћни радник
Милорад Мартиновић - помоћни радник
Снежана Глишић - помоћни радник
Соња Љубисављевић - помоћни радник
 
 
Достана Шорић - помоћни радник
Зорица Миленковић - помоћни радник
Соња Армуш - куварица
Катарина Мијаиловић - куварица
Видоје Попадић - помоћни радник
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |