Јавне набавке

 
 
јавне  набавке
 
ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице ОШ "Мома Станојловић".

На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

телефони:

директор: 034/304-195
секретар: 034/332-909
 
П Р А В И Л Н И К
О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

Јавне набавке и конкурсна документација


2019. година
Настава у природи за 1. и 2. разред
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом оквирном споразуму - настава у природи ученика првог и другог разреда
ОДЛУКА о додели оквирног споразума првог и другог разреда
Позив за подношење понуда за наставу у природи за 1. и 2. разред
Конкурсна документација за наставу у природи за 1. и 2. разред
Настава у природи за 3. и 4. разред
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом оквирном споразуму - настава у природи ученика трећег и четвртог разреда
ОДЛУКА о додели оквирног споразума трећег и четвртог разреда
Позив за подношење понуда за наставу у природи за 3. и 4. разред
Конкурсна документација за наставу у природи за 3. и 4. разред
Екскурзија 7.разред
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом оквирном споразуму - екскурзија ученика седмог разреда
ОДЛУКА о додели оквирног споразума седмог разреда
Позив за подношење понуда за извођење екскурзије за 7. разред
Конкурсна документација за извођење екскурзије за 7. разред
Екскурзија 8.разред
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом оквирном споразуму - екскурзија ученика осмог разреда
ОДЛУКА о додели оквирног споразума осмог разреда
Позив за подношење понуда за извођење екскурзије за 8. разред
Конкурсна документација за извођење екскурзије за 8. разред
Услуге осигурања имовине
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за услуге осигурања имовине
ОДЛУКА - додела
ХТЗ опрема
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ХТЗ друга партија
ОДЛУКА о додели - II партија радна обућа
Рачунарска и сродна опрема
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за набавку рачунарске и сродне опреме
ОДЛУКА - додела
Канцеларијски намештај
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за другу партију канцеларијски намештај
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију канцеларијски намештај
ОДЛУКА - додела - I партија
ОДЛУКА - додела - II партија
Услуга телефони - фиксни
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за услуге фиксне телефоније
ОДЛУКА - додела фиксни телефони
Књиге за одличне и награђене ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за набавку књига за одличне и награђене ученике
ОДЛУКА - додела уговора за књиге за награђене ученике
Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору сервисирања штампача и рециклиже тонера
ОДЛУКА - додела уговора за сервисирање штампача и рециклажу тонера
Нови тонери
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору нови тонери
ОДЛУКА - додела уговора за нове тонере
Канцеларијски материјал - IV партија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала
ОДЛУКА - додела уговора - канцеларијскиматеријал IV партија
Услуге сервисирања рачунара
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за услуге сервисирања рачунара
ОДЛУКА о додели уговора
Електрична енергија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору електрична енергија
ОДЛУКА о додели уговора за електричну енергију
Набавка намирница
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.1 - намирнице широке потрошње
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.2 - млеко и млечни производи
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.3 - месо и месне прерађевине
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.4 - производи од брашна
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору - намирнице
Партија бр.5 - воће и поврће
О Д Л У К А о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
KОНУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПИТАЊА ЗА ЈН 1.1.5./2019-НАМИРНИЦЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ

2018. година
Услуге осигурања имовине
Обавештење о закљученом уговору за услуге осигурања имовине 2018
Одлука о додели уговора
ХТЗ опрема
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за другу партију
О Д Л У К А о додели уговора – ПРВА ПАРТИЈА
О Д Л У К А о додели уговора – ДРУГА ПАРТИЈА
Школски намештај
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за другу партију
Фиксни телефони
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Средства за хигијену
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Канцеларијски материјал
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за четврту партију
Електрична енергија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију за електричну енергију
Нови тонери
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Књиге за одличне и награђиване ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Услуге сервисирања рачунара
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
Набавка намирница
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.1 - намирнице широке потрошње
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.2 - млеко и млечни производи
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.3 - месо и месне прерађевине
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.4 - производи од брашна
Обавештење о закљученом уговору Партија бр.5 - воће и поврће
О Д Л У К А о додели уговора
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2018

2017. година
Услуге осигурања имовине
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
ХТЗ опрема
О Д Л У К А о додели уговора – ПРВА ПАРТИЈА
О Д Л У К А о додели уговора – ДРУГА ПАРТИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за другу партију
Рачунарска и сродна опрема
О Д Л У К А о додели уговора
Услуга - фиксни телефони
О Д Л У К А о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
Средства за хигијену
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Електрична енергија
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију за електричну енергију
Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Услуга сервисирања рачунара
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за услугу сервисирања рачунара
Набавка књига за одличне и награђене ученике
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Канцеларијски материјал
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за четврту партију
Нови тонери
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора
Набавка намирница
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 – НАМИРНИЦЕ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 – Хлебни производи, пецива и колачи
О Д Л У К А о додели уговора за набавку намирница
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2017

2016. година
Набавка књига за школу
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за четврту партију
О Д Л У К А о додели уговора за набавку књига за школе
Набавка средстава за чишћење
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за четврту партију
О Д Л У К А о додели уговора за – Средства за хигијену
Набавка електричне енергије
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију
Набавка канцеларијског материјала
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за прву партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору за другу партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору за трећу партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору за четврту партију
ОБАВЕШТЕЊЕо закљученом уговору
О Д Л У К А о додели уговора за прву партију - папир, свеске и фасцикле
О Д Л У К А о додели уговора за другу партију - канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију, књиге, обрасци за евиденцију и слично
О Д Л У К А о додели уговора за трећу партију - прибор за писање и други ситан канцеларијски материјал
О Д Л У К А о додели уговора за четврту партију - штампани материјал
О Д Л У К А о додели уговора за пету партију - нови тонери, рибони и кертриџи
Набавка намирница
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 – НАМИРНИЦЕ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
О Д Л У К А о додели уговора
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.5/2016

2015. година
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 1.1.1/2015
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 – НАМИРНИЦЕ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |