О нама

 
 
локација
Идеја наше школе је да коришћењем свих снага којима располажемо постанемо безбедна, занимљива, препознатљива, квалитетна и отворена за свакога ко жели да учи. Најважнији циљеви су: свестрано развијена личност детета; неговање узајамног поштовања, разумевања и уважавања на свим нивоима (ученик-ученик, ученик-наставник, наставник-родитељ); развијање свести о правима и одговорностима; подстицање личног развоја и развоја стваралачких и креативних способности како ученика тако и наставника.

 

Зашто да своје поверење поклоните баш НАМА?

Зато што поседујемо бројне квалитете и предности:

  • Школа има 752 ученика и 31-но одељење од I -VIII разреда и располаже потребним кадровима, стручним за редовно извођење наставе.

  • У колективу влада радна и стимулативна атмосфера.

  • Наставу свакодневно унапређујемо и употребом најсавременијих техничких уређаја.

  • У школи се посебна пажња поклања надареним ученицима о чему сведоче одлични резултати наших ученика на такмичењима као и успеси у средњој школи. Деценијама уназад, из њених клупа у освајање света кретало је мноштво генерација. Изнедрила је она много чувених и надалеко познатих личности.

  • Развој физичких способности наших ученика омогућава добро опремљена фискултурна сала.

  • Имамо безбедно, пространо и функционално двориште и пољску учионицу.

  • Велику пажњу поклањамо хигијени и уређењу ентеријера, који одише топлином.

  • У нашој школи нема регистрованих преступника малолетничке деликвенције. У циљу повећања васпитног утицаја на ученике школа врло често позива стручњаке разних области и организује предавања за  ученике.

  • Сваке године за ученике млађих разреда организујемо Наставу у природи.

  • Посебно смо поносни условима за целодневну наставу. Организована за ученике 1. и 2. разреда, омогућава израду домаћих задатака, игру и одмор у посебно опремљеним просторијама, а под будним оком стручних и обучених учитеља. Пријатна и топла атмосфера целодневног боравка доприноси безболнијем и лакшем прихватању обавеза које намеће полазак у школу, како ученицима тако и родитељима.
Шкoла   
Шкoла   
Шкoла   
Учионица   
Фискултурна сала   
Трпезарија   
Шкoла   
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |