Целодневна настава

 
 
Целодневна настава је организована за ученике 1-ог и 2-ог разреда. Основни циљ целодневног боравка је збрињавање деце запослених родитеља и јачање педагошке функције школе кроз учење и савлађивање различитих врста знања и вештина и подстицање дружења, толеранције и сарадње међу децом...
Целодневна настава омогућава израду домаћих задатака, игру и одмор у посебно опремљеним просторијама, а под будним оком стручних и обучених учитеља;
Стручни тим целодневног боравка сачињавају: учитељи, вероучитељ и професор енглеског језика. Оба учитеља у сваком одељењу имају часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставне активности. Они заједнички планирају наставне садржаје и договарају се о свим активностима. Настава се обавља према утврђеном фонду часова, а остатак времена служи изради домаћих задатака, развијању слободних активности, одмору, рекреацији... Учитељи који раде у боравку делују јединствено, сарднички и тимски, сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима. Учитељски тим је креатор свакодневног рада са ученицима.
Пратећи реформу школства, будућим првацима су поред обавезних предмета, на располагању и следећи садржаји: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА, ЧУВАРИ ПРИРОДЕ, НАРОДНА ТРАДИЦИЈА, ЛЕПО ПИСАЊЕ, РУКА У ТЕСТУ и сл. На родитељима и деци је да одаберу области које их највише занимају.
Пријатна и топла атмосфера целодневног боравка доприноси безболнијем и лакшем прихватању обавеза које намеће полазак у школу, како ученицима тако и родитељима;
За ове ученике се у нашој кухињи припремају 3 оброка дневно (доручак, ужина и ручак). Исправност ових оброка редовно контролише служба хигијенског завода;
Простор за целодневну наставу је уређен према свим педагошким стандардима. У овим одељењима раде рачунари, касетофони, ТВ пријемници, лаптоп и много функционалних паноа са разним садржајима. У холу боравка по два ученика деле ормарић за одлагање одеће и обуће. У склопу целодневне наставе користи се летња учионица иза зграде боравка. Урађен је санитарни чвор у згради борабка и електро инсталација.
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |