Почетна страна

Добродошли на сајт основне школе "Мома Станојловић" -Крагујевац
 
Основна школа "Мома Станојловић"    Мозаик
 
 
 
 
 
 
 
Недеља
дигиталних вештина 19 - 25. март 2018.

Онлајн недеља
Кенгур без граница - плакат Greenfoot
 
Дан отворених врата - плакат Дани отворених врата
 
 
 
Новогодишњи вашар Greenfoot
приручник за родитеље Greenfoot
Свечани пријем првака
Le français en un mot
 
Летопис
Писмени задаци
 
амблем школе
амблем школе
МОТО ШКОЛЕ
Школа у којој свако дете осећа да вреди више, јер ми можемо, хоћемо, желимо, знамо и имамо веру
 
 
МОТО УЧЕНИКА
Знање је највеће благо које једно дете може да добије и да то благо својом вољом шири
 
 

МИСИЈА

Мисија наше школе је задовољавање развојних потреба ученика у складу са развојним потребама друштва сагласно образовним и васпитним стандардима. Да заједничким радом кроз мултидисциплинарне тимове и индивидуалне планове и програме нађемо најбоље решење за сваког ученика како би досегао свој максимални потенцијал како у школи тако и у будућем животу.

ВИЗИЈА

У току састанака/радионица са представницима заинтересованих страна идентификовани су елементи визије који су артикулисани у виду следеће изјаве о визији школе:
  • Школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним кабинетима која мотивише ученике за стицање знања, задовољавање њихових развојних потреба и развојних потреба друштва и која омогућава бољу међусобну сарадњу на релацији наставник-учитељ-родитељ-друштвена заједница.
  • Школа примерена образовним стандардима
  • Школа у којој се поштују индивидуалне способности, култура и различитости.
Коришћењем свих снага којима располажемо желимо да школа буде савремено опремљена, безбедна, занимљива, препознатљива, квалитетна и отворена за свакога ко жели да учи, да ученици у школи стичу практична и примењива знања.
 
 

 

 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |